با تیم ما ملاقات کنید

مایکل دو

موسس / مدیرعامل

کلارک کنت

موسس / CTO
توسعه دهندگان

دیوید اسمیت

توسعه دهنده

جین اسمیت

کارگردان هنری

کوین اسمیت

توسعه دهنده
تیم پشتیبانی

رابرت اسمیت

کیت اسمیت

کوین اسمیت

کاترینا اسمیت

دفتر ما

فهرست
پیام در واتساپ
ارسال پیام