امضای الکترونیک یا امضای دیجیتال؟

 

امضای الکترونیک و امضای دیجیتال

امضای الکترونیک یا امضای دیجیتال؟
ممکن است این اصطلاحات مترادف به نظر برسند، اما تفاوت‌های آنها قابل توجه است. امضای الکترونیکی در واقع یک امضای دست نویس در فرم الکترونیکی با استفاده از قلم‌های نور یا روی صفحه گوشی موبایل است. امضای الکترونیکی همان هدف امضای خیس را دنبال می‌کند: نشان دادن رضایت امضا کننده برای تعهد به شرایط قراردادی که امضا می‌کند. با این حال، این امضا لازم نیست لزوماً شبیه امضای دست‌نویس کاربر باشد و امضاکننده می‌تواند به سادگی برای امضای یک سند یا پیکربندی امضای قابل استفاده مجدد از راهکار امضای الکترونیکی خود استفاده کند.

تفاوت امضای الکترونیک با امضای دیجیتال چیست؟
امضای دیجیتال به هیچ وجه شبیه امضای دست‌نویس نیست! این فناوری بر پایه رمزگذاری/ رمزگشایی (رمز نگاری) طراحی شده است تا از دستکاری اسناد دیجیتال پس از امضای آنها جلوگیری کند. امضای دیجیتال با استفاده از زیرساخت کلید عمومی (PKI) ساخته و برای اطمینان از عدم انجام تغییرات در قرارداد بدون رضایت طرف‌های ذینفع استفاده می‌شود. به عنوان مثال، امضای دیجیتال در زمان آخرین تغییر، یک مهر زمانی قابل اعتماد اعمال می‌کند. هرگونه تغییر در سند مهر زمانی و هرگونه تغییر قابل مشاهده امضا آشکار خواهد بود.

 

 

 

فهرست
پیام در واتساپ
ارسال پیام